விசுவாசத்தில் வாழ்க்கை ஊழியங்கள்

Missonary Biography

இந்திய அப்போஸ்தலன் சாது சுந்தர் சிங்

மென்மையான ஆடையினூடே பனிக் குளிரானது பாய்ந்து கொண்டிருந்தது. கற்களும் முட்களும் அவரது கால்களைக் கிழித்துக்கொண்டிருந்தன. என்றாலும்..Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஜெசிமன் பிராண்டு மற்றும் ஈவ்லின் பிராண்டு

தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைதிருக்கும் கொல்லிமலை, பச்சமலை, கல்வராயன் மலைகள், போதமலை, பைத்தூர் மலையில் ஊழியம் செய்த திரு. ஜெசிமென்..Read Full Article

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஃபென்னி க்ரொஸ்பி (1820-1915)
ஜெபத்தை கேட்க்கும் எங்கள் தேவா என்ற பழைய பாடலை பாடாத கேட்டிராத கிறிஸ்த்தவர்கள் இருக்க முடியாது. அந்த..Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலமோன் கின்ஸ்பர்க் (1867-1927)

யூதர்களின் அறிவு நிலைய சங்கமாக திகழ்ந்த போலந்து தேசத்தில், சுவால்க்கி என்னும் ஊரில், 1867ம் வருடம் ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி யூத ரபிக்கும், பக்தி மிகுந்த யூத பெண்ணிற்கும் மகனாய் பிறந்தார்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மிஷனரி ஜேம்ஸ் சால்மர்ஸ் (1841 – 1901)

கிறிஸ்துவிடம் நெருக்கி வரும் போதெல்லாம் ஆண்டவரை அறியாத மக்களைக் குறித்த வாஞ்சையே என்னை ஆட்கொள்ளுகிறது என்று கூறிய ஜேம்ஸ்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

வெல்லஸ்லி பெய்லி (1846-1937)

வெல்லஸ்லி பெய்லி (Wellesley Baileyஅயர்லாந்து தேசத்தில் அபேலெய்க்ஸ் (Abbeylieuxஎன்னும் ஊரில் 1846 ம் வருடம் ஏப்ரல் 28 ம் தேதி நில அதிபருக்கு மகனாக...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

டாக்டர். ஜான் ஸ்கட்டர் (1793-1855)

டாக்டர்.ஜான் ஸ்கட்டர் அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்ஸி மாகாணத்தில் உள்ள ப்ரீஹோல்ட் (FREEHOLD) என்ற ஊரில் ஜோசப் (வக்கீல்)  மரியா ஸ்கட்டர் என்ற தம்பதியினருக்கு...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஐடா ஸ்கட்டர் (1870-1960)

டாகடர். ஜான் ஸ்கட்டர் II, சோபியா ஸ்கட்டர் தம்பதியினருக்கு, 1870-ம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் 9 ஆம் தேதி, ஐந்தாவது குழந்தையாக இந்தியாவில் பிறந்தார்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஈவ்லின் அம்மையார் (1879-1974)

ஈவ்லின் அம்மையார் தனக்கிருந்த செழிப்பான வாழ்கையை உதறித்தள்ளி 95 வயது வரை சரீர பெலவீனத்தின் மத்தியிலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை அந்த ஆதிவாசி ஜனங்களுக்கு...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஜேம்ஸ் ஹானிங்டன் (1847-1885)

ஜேம்ஸ் ஹானிங்டன் (JAMES HANNINGTON) இங்கிலாந்தில் சுசெக்ஸ் (SUSSEX) என்னும் பகுதியில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர். படிப்பை முடித்து...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மகாராஜன் வேதமாணிக்கம்


கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாய் விரும்பி பாடும் இந்த துதிப் பாடலை எழுதிய அருள் திரு. மகாராஜன் வேதமாணிக்கம்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

நெல்லை அப்போஸ்தலன் ரேனியஸ் ஐயர் (1790 - 1838)

கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாய் விரும்பி பாடும் இந்த துதிப் பாடலை எழுதிய அருள் திரு. மகாராஜன் வேதமாணிக்கம்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~